Elektromontáže  


Elektro-rozvody pro váš byt, rodinný dům, kancelář :
  • nové - podle projektové dokumentace, opravu, rekonstrukci nebo jen úpravu původních, včetně revize a revizní zprávy

  • opravu, úpravu, doplnění nebo rekonstrukci vnitřních rozvaděčů a rozvodnic, dodání nových typových, i na zakázku vyrobených, s atestem.

  • standardní kompletáž (vypínače, zásuvky a pod. podle Vašeho výbě-ru),   montáž a zapojení Vámi dodaných spotřebičů.

  • rozvody pro TV+SAT, montáž a nastavení anténního systému, jen rozvody nebo kompletní dodávku EZS s nastavením, rozvody pro IT.

  • hromosvod - montáž, revize a revizní zpráva.

Přípojky :
  • Stavební od kiosku měření nebo i s výstavbou kiosku, dodávkou rozvaděče s měřením a revizní zprávou.

  • Domovní - nové podle projektové dokumentace včetně kabelů pro HDO, oprava a doplnění přípojek původních.

Pokud jste tu nenalezli nějakou činnost, není to tím, že to neumíme, ale že jsme na to v prezentaci zapomněli. Samozřejmostí je nabídkový rozpočet před zahájením prací a smlouva o dílo. A naše ceny ?   To je prostě cenová ...